Zmieniamy się dla Was,

Możliwość składania zamówień, będzie możliwa już w sierpniu.

 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep-karmelek.pl

§ 1. Postanowienia ogólne, dostępność oferty serwisu

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez sklep internetowy sklep-karmelek.pl. Korzystanie ze sklepu sklep-karmelek.pl jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zamówione torty w serwisie sklep-karmelek.pl Klient może odebrać w jednej z wymienionych poniżej lokalizacji:
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Nowomiejska 25, SUWAŁKI tel: 87 621 55 51 w. 38      Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Kowalskiego 12, SUWAŁKI tel: 87 621 55 51 w. 36     Zobacz na mapie 
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Armii Krajowej 7, Ełk (Centrum) tel.:621 55 52 w. 37   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Bahrkego 5A, Ełk (os. Konieczki) tel: (87) 621 55 51 w. 30   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Warszawska 3A, Ełk (w Biedronce) tel: (87) 621 55 51 w. 44   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Targowa, Ełk (w Kauflandzie) tel: (87) 621 55 51 w. 46   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Jana Pawła II 24, Ełk (os. Baranki) tel: (87) 621 55 51 w. 48   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Gdańska 4, Ełk (centrum) tel: (87) 621 55 51 w. 47   Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Piłsudskiego 2b, Ełk (centrum) tel: (87) 621 55 51 w. 42 zobacz wnętrze
  • Sklep firmowy "Karmelek" Plac Daszyńskiego 15, Pisz tel. 87 621 55 51 wew. 37
  • STOISKO PATRONACKIE "Delikatesy" ul. Kolejowa 14B (Szyba), Ełk tel: (87) 620 00 28    Zobacz na mapie
  • Sklep firmowy "Karmelek" ul. Konstytucji 3-go Maja 17, Grajewo tel: (87) 621 55 51 w. 49
 3. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem  www.sklep-karmelek.pl jest:

"Karmelek" - SURAWSCY Sp. J.

ul. Bahrkego 5, 19-300 Ełk
NIP  848-186-37-00, Regon 362968669
tel./fax: 87 621 55 51

§ 2. oferta sklep-karmelek.pl

 1. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie i oferuje towary znajdujące się w sklepie, za pośrednictwem internetu.
 2. Przedmiotem sprzedaży przez internet są produkty wymienione w ofercie  przedstawionej na stronach sklepu internetowego sklep-karmelek.pl  w chwili składania zamówienia.
 3. Ceny na stronie sklepu internetowego sklep-karmelek.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy;
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego sklep-karmelek.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez klienta.
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (suma wartości produktów oraz kosztów dostawy) przedstawiana jest na stronie sklep-karmelek.pl, po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia (tortu) i wyboru opcji dostawy.

§ 3. Rejestracja klienta

 1. Klient może dokonać zamówienia poprzez wybór rodzaju, wielkości tortu, opcji dostawy, odbioru własnego oraz podania własnego numeru telefonu komórkowego podczas składania zamówienia.
 2. Korzystanie z serwisu internetowego rozumiane jako złożenie zamówienia jest możliwe tylko pod warunkiem potwierdzenia przez klienta zapoznania się z warunkami regulaminu sklepu internetowego sklep-karmelek.pl.
 3. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez klienta treści i informacji o charakterze bezprawnym, w szczególności posługiwanie się przez klienta danymi osobowymi podmiotów trzecich.

§ 4. Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę (z wyłączeniem przerw technicznych, koniecznych dla  sprawnego działania systemu) za pośrednictwem strony internetowej sklep-karmelek.pl . Klient składa zamówienie poprzez serwis internetowy, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, jego wielkość, a następnie wskazuje sposób odbioru i po podaniu numeru swojego telefonu komórkowego zatwierdza je klikając na pole DODAJ DO KOSZYKA. Przyjęcie przez serwis internetowy, każdego zamówienia jest potwierdzane telefonicznie przez konsultanta tortexpress poprzez oddzwonienie na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. 
 2. Alternatywnie Klient może składać zamówienia telefoniczne pod numerem telefonu 87 621 55 51 w.31 lub w.35.
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym sklep-karmelek.pl .
 4. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia wynikające z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego sklep-karmelek.pl, w tym szczególnie z powodu błędnie podanego przez klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 5. Zapłaty za zamówiony tort w serwisie sklep-karmelek.pl można dokonać przy odbiorze zamówienia we wskazanym sklepie firmowy "Karmelek".
 6. Zamówienie będzie przetrzymywane w archiwum przez okres 5 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli w tym okresie zamówienie nie zostanie potwierdzone, zostanie ono automatycznie anulowane bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia ze strony sklep-karmelek.pl
 7. Korzystanie z serwisu internetowego sklep-karmelek.pl jest możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez klienta w celu realizacji zamówienia. W tym też celu "Karmelek" SURAWSCY Sp. J. ma prawo do przechowywania tych danych osobowych. "Karmelek" SURAWSCY Sp. J. jednocześnie jest administratorem danych osobowych, które będą przechowywane w siedzibie "Karmelek" SURAWSCY Sp. J. w Ełku przy ul. Bahrkego 5. Klient zezwala na przetwarzania danych osobowych odznaczając zakładkę zamieszczoną na serwisie.
 8. W celu dokonania zakupu w serwisie sklep-karmelek.pl, wymagane jest podanie danych kontaktowych zamawiającego i danych osobowych i teleadresowych odbiorcy.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 5. Reklamacje

 1. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu i prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy produkt uległ uszkodzeniom mechanicznymi, które nie zostały zgłoszone przy odbiorze w sklepie lub kurierowi sklep-karmelek.pl przy odbiorze dostawy.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedłożenie dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT).
 3. Reklamację można złożyć w każdym sklepie firmowym sieci piekarni i cukierni "Karmelek"
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.
 5. Formularz należy wypełnić czytelnie. Jeżeli formularz nie zostanie wypełniony i podpisany nie można rozpocząć procesu reklamacyjnego.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do wybranego sklepu firmowego sieci piekarni i cukierni "Karmelek".
 7. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sieci piekarni i cukierni "Karmelek" wyśle do klienta nowy pełnowartościowy produkt.

§ 6. Rozwiązanie umowy/odstąpienie od umowy/wymiana

 1. W przypadku wybrania odbioru towaru we własnym zakresie, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej poprzez sklep internetowy sklep-karmelek.pl, bez podania jakichkolwiek przyczyn.
 2. Jeśli w momencie odbierania zamówienia opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru oraz w obecności sprzedawcy sklep-karmelek.pl sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta sklep-karmelek.pl, telefonicznie pod numer 87 621 55 51 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo sklep@karmelek.pl – w przypadku niesporządzenia i nieprzedłożenia protokołu szkody u kuriera, zwrot towaru z przyczyny wady powstałej w trakcie transportu nie będzie przyjęty.
 3. Towary zakupione w sklepie internetowym sklep-karmelek.pl, które nie podlegają wymianie bądź zwrotowi to:
  1. posiadające ślady konsumpcji i użytkowania,
  2. te które zostały uszkodzone mechanicznie po dostarczeniu, tj. nie został spisany protokół szkody w obecności sprzedawcy sklep-karmelek.pl

§ 7. Promocja

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie promocji. W przypadku kolizji postanowień regulaminu promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu promocji.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez operatorów sieci komórkowych i administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email lub sms wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na telefonie komórkowym lub komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym sklep-karmelek.pl.
 5. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 6. Sklep internetowy sklep-karmelek.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklep-karmelek.pl.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby właściciela sklepu internetowego, "Karmelek" SURAWSCY Sp. J..